Insculpt chair

EN MASKIN SOM GER RESULTAT

Elektromagnetisk energi

INSCULPT CHAIR använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.
Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD i EMS-stolen och kan t.ex. läsa en bok.
Behandlingen är icke-invasiv behandling, med andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad.

Insculpt chair är en metod som hjälper patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse.

En behandling tar 28 minuter och ger hela 12 000 sammandragningar. Efter 6-10 behandlingar märker de flesta ett mycket bra resultat.

Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen. Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan.

Kan man träna bort inkontinens?

Hemmaträning

Bäckenbottenträning kan hjälpa dig som har besvär med ansträngningsinkontinens eller med trängningsinkontinens. Träningen stärker musklerna som finns runt ändtarmen, slidan och urinröret. Det hjälper dig att hålla tätt när du anstränger dig. För att träningen ska få bra effekt är det viktigt att du tränar rätt muskler.

Behandling

Skillnaden är att INSCULPT CHAIR använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling. Behandlingen är väldigt effektiv mer intensiv än knippövningar. Behandlingen kan hjälpa dig att få kontakt med muskulaturen stärka den och sedan fortsätta med knipövningar hemma.

Vad är inkontinens? Det finns flera olika typer av inkontinens.

Ansträngningsinkontinens

Detta är den vanligaste formen av inkontinens. Patienter med denna typ av problematik upplever läckage vid ansträngning så som hosta, nysning, skratt, hopp, träning eller andra fysiska aktiviteter.
Ansträngningsinkontinensen grundar sig ofta i ålder, graviditet, förlossning, östrogenbrist och övervikt men kan även bero på andra faktorer.

Trängningsinkontinens/överaktiv blåsa

Vid trängningsinkontinens drar urinblåsans muskel ihop sig under fyllnadsfasen, trots väldigt liten urinvolym.
Det tros bero på en störning i nervsignalen från hjärna och ryggmärg som initierar blåstömning

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av de båda olika typerna ovan. Vissa kan uppleva mer av den ena varianten och mindre av den andra.
Det tros bero på en störning i nervsignalen från hjärna och ryggmärg som initierar blåstömning.

Konsultation – gratis

1 behandling   1 495 kr

 Kur 10 gånger – 

Prova på behandling – 495 kr